Należy koniecznie wspomnieć o tym, że cele i metody mystery shopping są często błędnie pojmowane? Życie jest nieprzerwanym procesem od swojego początku, od zapłodnienia do końca. Zauważ fenomen Twojego umysłu. Istotą narracji historycznej Rosji jest przekonanie, że Rosja zawsze miała słuszność. Nawet jeśli w rzeczywistości potoczy się zupełnie inaczej, i tak ten mantalny trening da ci większą pewność siebie i swobodę w konwersacji. Miłość bez zazdrości, to jak Polak bez wąsa. Ważniejszy, choć również bardziej trudny, jest wysiłek zmierzający do przemiany umysłu. Dalajlama się mieści w tym, co można nazwać pewnym offem kulturowym, outsiderstwem, kontestacją. Nazwałam go nędznym, starym głupcem. Tak, jak wypala się, tnie i poleruje złoto, tak też należy badać moje słowa i nie akceptować ich jedynie z szacunku do mnie. Zazdrość może dopaść każdego w każdym czasie? Problem ten został
rozwiązany dzięki badaniu mystery shopping! Ostatni dzwonek dla szkół, żeby wygrać pracownię komputerową! On nie tylko często mówił na ten temat, ale ten dialog był obecny w jego życiu.

Advertisements