Przyjacielu tych wszystkich cudownych lat, pomóż mi od siebie odejść. Pojazd ten to mała przenośna siłownia. Żeby wam udowodnić jak ważny jest ten właśnie raport, powiem, że ja go przeczytałem i nasz gość też go przeczytał. Nie znam nikogo, kto po wybiciu zębów, złamaniu ręki i nóg chciałby jeszcze udowodnić temu, kto to zrobił, że jest godny zaufania. I znajdowałem taką odpowiedź jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja? Wielokrotny autoresponder to sekret mojego sukcesu w Internecie. Ponieważ okazało się, że egzaminu dojrzałości nie zdało 20 procent uczniów, którzy do niego przystąpili, nikt już nie zwrócił uwagi na drobiazg, że aż do połowy lipca maturzysta nie wie, czy zdał, czy nie i to w sytuacji, gdy właśnie w tym momencie rozpoczyna się rekrutacja na studia wyższe. Nie ma gorszego widoku niż zombie snujący się pomiędzy siłownianymi sprzętami? Pogłaskaj po policzku, po włosach, dotknij je
go ręki, na znak wsparcia i jedności, ale nie zmuszaj go do tego, by dzielił się z tobą swoimi emocjami. Ateny są jak ospały koń, a ja jak giez, który próbuje go ożywić. Co więcej, anarchia, słabość więzi oficjalnych, zmusza członków społeczeństwa anarchicznego do jak najsilniejszego zacieśniania tych nieoficjalnych więzi, które mogą jeszcze przetrwać słabość państwa. Między bajki możemy włożyć neoliberalną tezę o niekeynesowskich skutkach zacieśnienia fiskalnego? W polu grała mu bylica, w sadku pod chałupą ćwirkotały wróble, aż się wiśnie trzęsły! To zapewne nie wszystkie czynniki, myślę jednak, że te najważniejsze. No nareszcie Polska przestanie być krajem gdzie konfidenci, donosiciele, współpracownicy policji politycznej, komunistycznej, ludzie odpowiedzialni za tą całą zbrodnię, ci ludzie pełnią, czy mogli pełnić funkcje publiczne. Emma jak każda matka nie traci n adziei. Ale mamy doświadczenie w wychodzeniu z trudnych sytuacji,

Advertisements